Zveme dne 1.3. 2016 v na přednášku s diskusí z cyklu Společná česko-rakouská kniha o dějinách. Stálá komise českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví a Rakouské kulturní fórum v Praze