Lóže sdružené ve Veliké Lóži České republiky

Číslo lóže označuje pořadí, v jakém se lóže stala součástí VLČR.

Lóže nesoucí původně čísla 11 (Kosmopolis), 14 (Libertas) a 18 (Humanizmus) sídlí v Bratislavě a v roce 2009 se staly zakládajícími lóžemi Veliké Lóže Slovenska.

*) Lóže č. 9 Quatuor Coronati je lóže se speciálním statutem. Je zaměřena na výzkum zednářské historie. Jejími členy se mohou stát pouze zednáři, kteří již jsou členy některé jiné lóže VLČR.