Deklarace

My, zednáři České republiky, po obnovení demokratické české státnosti
a po obnovení naší činnosti dne 17. listopadu 1990
se znovu hlásíme k myšlenkovému a mravnímu odkazu
J. A. Komenského, T. G. Masaryka
a našich slavných zednářských předků.
Chceme jako oni sloužit své vlasti a lidstvu,
pěstovat občanské ctnosti
a věrně hájit, šířit i uskutečňovat
všelidské ideály humanitní a demokratické
v duchu přátelství a tolerance,
v bratrském řetězu se svobodnými zednáři celého světa.

 1846eBayLg