Veliká Lóže České Republiky je největší zednářskou obediencí u nás.

Počet jejích členů nedávno překročil 600. Je jedinou zednářskou obediencí, která splňuje kritéria tzv. mezinárodní regularity (taková obedience může být podle těchto pravidel na daném území pouze jedna – situace za první republiky, kdy zde vedle NVLČs existoval ještě Lessing, byla světovou raritou). Jako taková se vzájemně uznává s více než 200 Velikými Lóžemi ve světě.
Existují ovšem další zednářská uskupení, která ale tyto podmínky nesplňují. V naší zemi, pokud je nám známo, působí ještě tyto obedience:

  • Veliká Lóže Zemí Českých, obedience založená Velikou Lóží Francie. Dle dostupných informací provozuje v zásadě regulární zednářskou praxi, leč má jiné mezinárodní vazby. Do budoucna není (z našeho pohledu) vyloučeno uvažovat o „přibližovacím procesu“.
  • Řetěz spojení, součást mezinárodní organizace „Le Droit Humain“. Smíšená obedience (tj. přijímající i ženy), hlásící se k tzv. liberálnímu proudu Svobodného zednářství. Z našeho pohledu neregulérní.
  • Humanitas Bohemia, liberální smíšená obedience, patřící k mezinárodní oraganizaci „Catena“ (kdysi se oddělila od Le Droit Humain). Jedna z jejích lóží se jmenuje „Dobrovský“ – neplést s naší lóží „Josef Dobrovský“ v Plzni.
  • Před několika lety jsme zaznamenali i pokus o založení čistě ženské lóže „Via Lucis“ (neplést s naší brněnskou lóží podobného jména) pod obediencí Veliké Ženské Lóže Francie (GLFF). Lóže se však rozpadla, nyní se údajně pracuje na její obnově.

Veliký Orient Český (VOČ) již neexistuje, neboť se v roce 2008 spojil s VLČR.