rakouske

Zveme dne 1.3. 2016 v na přednášku s diskusí z cyklu Společná česko-rakouská kniha o dějinách. Stálá komise českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví a Rakouské kulturní fórum v Praze

Program:
Hanns Haas – Lukáš Fasora – Luboš Velek
„Dlouhé“ 19. století
Richard Hufschmied – Rudolf Kučera

První světová válka
Stefan Eminger – Ota Konrád – Jaroslav Šebek

První československá a rakouská republika
Více informací k projektu na

http://www.mua.cas.cz

v úterý 1. března 2016 od 16 hodin
Rakouské kulturní fórum v Praze
Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Moderuje Martin Jemelka

Po programu následuje číše vína.
Přednáška a diskuse jsou tlumočeny
do češtiny a němčiny a je z nich pořizován
zvukový záznam.