Tyto stránky jsou určeny všem návštěvníkům, zajímajícím se o zednářskou problematiku, a to ať už sem zabloudili pouhou náhodou, nebo je sem přivedl skutečný zájem „Královské umění“. V následujících řádcích přinášíme  informace, které snad pomohou uvést na pravou míru všechny falešné mýty, bludy a smyšlenky, které o zednářství mezi profánní společností kolují.

Zednářství? A proč vlastně?

Žijeme v době, kdy určitá část naší společnosti už nezná pojmy jako je čest, slušnost a džentlmenství, a tak se na všech společenských úrovních setkáváme s lidmi, jejichž způsoby jednání mívají často hodně daleko k obecně přijatým normám chování v civilizovaném světě. Víme však také, že velká část naší společnosti si své morální principy dokázala zachovat, a že se podle nich i chová. K této humánnější, i když méně viditelné části populace, se hlásí i svobodní zednáři, kteří své zásady jakéhosi ušlechtilého lidství během své dlouhé historie nikdy nezradili.

Na této planetě žije asi šest miliónů zednářů. Kdybychom měli možnost zeptat se každého z nich, proč a jak se zednářem stal, asi těžko bychom mezi jejich odpověďmi hledali dvě identické. Ale přesto bychom v nich objevili společného jmenovatele. Zednáři totiž bývají lidé čestní, vlídní, upřímní a poctiví a tyto vlastnosti by se do jejich odpovědí jistě promítly. Tyto zásady, jak jistě uznáte, by ale měly být životními devízami všech občanů v každé civilizované zemi. V čem se pak ale liší zednář od kteréhokoliv našeho spoluobčana? Osobně si myslím, že hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco většina lidí ráda všude hlasitě mluví o toleranci, slušnosti a o plnění slibů, o rovné páteři, mravnosti, morálce, humanizmu, rovnosti, svobodě, a o pomoci slabším a přátelům v nouzi, pak svobodný zednář o všech těchto krásných principech méně mluví, ale o to více se snaží jimi řídit. A mám-li nyní přidat k oněm výše zmíněným šesti miliónům zednářů také svou odpověď, pak přiznávám, že mým hlavním důvodem členství v lóži, je možnost trávit povznášející chvíle ve společnosti těchto moderních rytířů a džentlmenů.

Neláká Vás někdy myšlenka stát se také jedním z těchto moderních rytířů? Než na tuto otázku odpovíte, přečtěte si ještě následujících pár stručných charakteristik zednářství.

  1. Zednáři nikoho nediskriminují na základě rasové příslušnosti, barvy pleti, náboženství, politických preferencí, nebo sociálního postavení.
  2. Členství přináší ideální možnost navazovat nová a pevná přátelství. Lóže pak je ideální prostředí pro zajímavé a obohacující diskuze. Zednáři se však scházejí i mimo lóže k řadě společenských a kulturních akcí, nebo jen za účelem strávit spolu příjemné a zábavné chvíle.
  3. Zednářství se v posledních letech změnilo a otevřelo. Členové již nejsou vázáni mlčenlivostí o svém členství, naopak, každý zednář by měl být  na své členství hrdý a je jen na něm, jestli svou příslušnost k řádu přizná.
  4. Zednáři se nesnaží hromadit bohatství, většina prostředků, kterými lóže disponuje, bývá použita na charitativní účely.
  5. Ideály svobodných zednářů jsou v hlubokém souladu s ideami a demokratickými tradicemi našeho státu (viz DEKLARACE).

Než se rozhodnete, přečtěte si ještě těchto několik následujících řádek

Zájemce, který žádá o vstup do Řádu nazývají svobodní zednáři hledajícím. Toto pojmenování vychází ze symbolického pohledu na člověka, hledajícího světlo. Adeptů bývá většinou hodně, avšak jen málo z nich hledá to světlo, které mu lóže je schopna poskytnout. Často totiž přicházejí lidé, hledající různé výhody, přátelství významných osob, bohatých podnikatelů či vlivných politiků.

Poznat, zda jde o skutečného a upřímného hledajícího, či o člověka ženoucího se jen za možnými ziskem, bývá někdy obtížné. Proto konečné rozhodnutí o přijetí zájemce do Řádu, může trvat dlouho. Často proto bývají hledající vybíráni zkušenými zednáři mistry z okruhu svých přátel. To však neznamená, že ostatním zájemcům jsou dveře zednářských dílen uzavřeny.

Vy, kteří se o zednářství upřímně zajímáte a cítíte spřízněnost s výše uvedenými zednářskými zásadami, ale  rádi byste se dozvěděli více, přejdětě prosím SEM, kde najdete odpovědi na často kladené otázky. Můžete se nám také zcela nezávazně, ozvat přes e-mailovou kontaktní adresu Velké Lóže České Republiky.

Pro ty, kteří jsou již rozhodnuti se o vstup do Řádu ucházet, doporučujeme, aby si na této stránce, podle svého vlastního rozhodnutí a dle místa bydliště, vybrali lóži, o které jsou přesvědčeni, že jim bude nejlépe vyhovovat a přihlásili se přímo na jejich e-mailové adrese.