Zveme všechny zájemce na slavnostní zakončení výstavy Čapkova lóže Národ – setkání se svobodnými zednáři instalované v Památníku Karla Čapka, ve Staré Huti u Dobříše. Derniéra výstavy s přednáškou PhDr.Olgy Strettiové-Pujmanové, CSc. se koná v sobotu 2. dubna 2016 ve 14 hodin.

capkuv-pas

Zadnářský pas Karla Čapka

Na závěr této výstavy promluví vnučka prof. Ladislava Syllaby – člena lóže Národ, zakladatele českého regulérního zednářství v Československu a bývalého prvorepublikového velmistra Řádu svobodných zednářů, paní PhDr.Olga Strettiová-Pujmanová CSc., jejíž strýc prof. MUDr. Jiří Syllaba DrSc., taktéž z lóže Národ, byl hlavním iniciátorem opětovného vzkříšení svobodného zednářství v Československu v roce 1990 a také zvoleným prvním postkomunistickým velmistrem Velké lóže Československé republiky.

Vzpomínání na rodiny svobodných zednářů lóže Národ / Paní PhDr.Strettiová-Pujmanová znala nejen členy rodiny Syllabů, malíře a grafika V. Stretti, ale i jejím velmi blízkým příbuzným byl pan JUDr. Jan Jína, mistr lóže Národ, před válkou diplomat a přednosta kabinetu ministra zahraničních věci a poté vyslanec a přednosta politického odboru kanceláře prezidenta republiky v letech 1945-48. O něm zcela nedávno napsala knihu vzpomínek, která je nyní připravena k vydání. Paní PhDr.Strettiová-Pujmanová přinese i originál dopisu Karla Čapka, kdy Karel Čapek písemně uzavírá své působení v lóži Národ, což bude jistě i určité rozloučení s touto výstavou.

Tereza Todorová